Fjällaktiv Lappland
ensv

Leave No Trace

lnt_topp

Fjällaktiv Lappland är medlemmar i den amerikanska organisationen Leave No Trace. Deras uppgift är att genom forskning och utbildning informera om etik och moral i samband med friluftsliv. Allt för att minska vår påverkan på miljön och för att minska våra spår i naturen.

Leave No Trace etik är inte bara någonting du följer när du är på fjällsemester. Etiken består av sju principer som kan användas även till vardags och på vilken arbetsplats som helst. Det är inga regler utan mer ett sätt att tänka. Fjällaktiv Lappland tar hela tiden små steg mot spårlösa aktiviteter.

Så här har Fjällaktiv Lappland anpassat sin verksamhet till de sju principerna:


 • Planering och förberedelser

  På kontoret

  • Vi planerar våra turer efter tågens och bussarnas ankomst och uppmanar våra gäster att ta tåget istället för flyg eller bil.
  • Vi använder ekologisk mat och utrustning inom ramarna för företagets ekonomi.
  • Om möjligt skickar vi och tar emot fakturor, rapporter och dokument elektroniskt.
  • Vi försöker laga utrustning som gått sönder istället för att köpa nytt.
  • Vi planerar proviant i förväg för att undvika att slänga matrester.

   

  På turen

  • Vi respekterar regler utfärdade för naturreservat och nationalparker. Reglerna finns för att skydda känslig natur.
  • Vi har hög kvalitet på utrustning och säkerhet för att undvika onödiga evakueringar.
  • Vi undviker väl använda områden där trycket på naturen från turism redan är stort.
  • Vi skidar och vandrar i små grupper om max 10 personer för att minska påverkan på naturen.
  • Vi packar om mat innan avfärd för att minska vårt bidrag till soprummen i fjällstugorna och därmed också minska skoter- och helikoptertransporter.


 • Tälta och vandra/skida på hållbart underlag

  Med hållbart underlag menas markerade leder och tältplatser, sten, grus, torrt gräs eller snö.

  • Vi skyddar vattendrag genom att undvika att tälta alldeles intill.
  • Vi återställer tältplatser efter vi använd dem. River snöformationer och lägger tillbaka stenar där vi fann dem.
  • Vi använder upptrampade stigar om det finns.
  • Vi undviker att bredda stigen eller ta genvägar i kurvor.
  • Vi undviker svagt markerade stigar och tältplatser för att låta naturen läka.
  • Vi sprider ut gruppen om vi vandrar utanför led för inte bilda en ny stig.


 • Ta hand om dit avfall

  • Vi lämnar självklart inget skräp i naturen. I stugor källsorterar vi avfallet och slänger det i befintliga soprum.
  • Vi använder i största möjliga mån befintliga dass för fekalier, annars grävs de ner.
  • Vi uppmanar våra gäster att slänga toaletpapper och hygienprodukter i en plastpåse och ta med det tillbaka. Annars bränns pappret och resterna begravs.
  • All diskning sker avsides från sjöar och vattendrag.

 • Lämna det du hittar

  • Vi besöker och tittar på kulturella fynd men låter dem vara.
  • Vi uppmanar våra gäster att INTE plocka med stenar och renhorn från naturen.

 • Minimera spår efter eld

  • Vi gör små eldar och eldar endast redan dött material.
  • Vi ser till att elden är släkt när vi går.

 • Respektera djuren

  • Vi observerar djur vi möter på avstånd och undviker att störa deras beteendemönster.
  • Vi matar aldrig djuren.

 • Respektera andra vandrare och skidåkare

  • Vi respektera människor vi möter och delar fjällstuga med. Vi är medvetna om en grupps påverkan på sin omgivning.
  • Vi tar raster och övernattar en bit bort från stigen eller leden.
  • Vi njuter av naturens egna ljud och undviker att vara för högljudda.


The member-driven Leave No Trace Center for Outdoor Ethics teaches people how to enjoy the outdoors responsibly. This copyrighted information has been reprinted with permission from the Leave No Trace Center for Outdoor Ethics: www.LNT.org
 – See more at: http://www.lnt.org/about/use-logo-seven-principles-and-more#sthash.Ugy0oVH9.dpuf

Rubrikerna är fritt översatta från 7 principles som du hittar på Leave No Trace hemsida. Vi vill bidra till bevarandet av en ren natur och rent dricksvatten. Vi vill lämna så lite spår efter oss som möjligt så att nästa besöker också kan få uppleva vacker vildmark. Har du tips på hur vi kan bli ännu bättre? Berätta för oss.

Läs mer om Leave No Trace på www.lnt.org

LNTlogo_small