Fjällaktiv Lappland
ensv

Ekoturismföreningen

ekoturismforeningen_topp

Fjällaktiv Lappland är medlemmar i Ekoturismföreningen. Tillsammans med sina medlemmar vill Ekoturismföreningen att turismen ska ta ett större ansvar för sin miljöpåverkan. De verkar för att all turism ska bli miljövänlig och att vi turistföretagare ska ta vårt ansvar för natur och kultur i området där vi verkar.

År 1994 beskrev Världsnaturfonden ekoturism som ”Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande”. Ekoturismföreningen har valt att använda sig av samma definition och det är även någonting som Fjällaktiv Lappland strävar efter i sitt arbete.

Läs mer om Ekoturismföreningens arbete på www.ekoturism.org

 

ekoturismforeningen_logo